قانون جذب اثر مایکل لوسیر

در این نوشته، میلیونر باش ، کتاب قانون جذب اثر مایکل لوسیر را برای شما آماده نموده است.مایکل لوسیر مدرس بین المللی و از پیشگامان آموزش قانون جذب می باشد،که در این مجموعه پرده از اسرار این قانون بر می دارد.

اگر تا کنون این کتاب را مطالعه نکرده اید،پیشنهاد می کنم حداقل یک بار آن را بخوانید و سعی کنید با عمق وجود آن را درک نمایید. بی شک نگرش و جهان شما را دگرگون خواهد ساخت.

the law of attraction,تصویر قانون جذب

 

قانون جذب

قانون جذب همواره به تو می گوید چگونه وقایع به وقوع می پیوندد. با قانون جذب انسان قادر خواهد بود آنچه را که می خواهد بدست آورد و آنچه را که نمی خواهد کمتر بدست آورد.چیزهای که با استفاده از قانون جذب می توان بدست آورد عبارتند از: شغل دلخواه، تفریحات دلخواه،ارتباطات دلخواه،مشتری دلخواه،پول بیشتر و درکل هرآنچه در زندگیت می خواهی و آرزو داری بدست آوری.

تعریف قانون جذب

در زندگی همان چیزی را جذب می کنی که انرژی، حواس و توجهت را به آن معطوف می کنی. چه آن را بخواهی و چه آن را نخواهی !!!

علم قانون جذب

زیربنای فیزیولوژیک برای قانون جذب وهمچنین تفکر مثبت ومنفی وجود دارد.انرژی انواع گوناگونی دارد.انرژی هیچگاه از بین نمی رود.همچنین هرماده،دارای اتم می باشد و هر اتم نیز دارای هسته والکترون است.الکترون ها همواره درمداری به دوراتم می چرخند. با گرفتن و از دست دادن انرژی به مداری بالاتر وهمچنین به مداری پایین ترمی روند.اگر پای ارتعاش وسط بیاید وضعیتی مغناطیسی به خود می گیرند واسپین الکترون ها جهت گیری مشخصی می نمایند. دراین حالت قطب های مثبت و منفی ایجاد می شود. چیزی که در عالم واقعیت وجود دارد.اگر قسمتی از قوانین فیزیک که قابل سنجش و مشاهده هستند در مورد وضعیتی صدق کنند این وضعیت برای وضعیت های مشابه نیز صادق است.

بنابراین واژه قانون جذب واژه ای جادویی نمی باشد. بلکه واژه ای علمی است و تک تک مولکول های تو متوجه آن می باشد و نسبت به آن واکنش نشان می دهد،چه بخواهی و چه نخواهی!!! چه متوجه باشی و چه متوجه نباشی!!!
همواره به یاد داشته باش انرژی تو برابر است با خلق و خوی تو و خلق و خوی تو برابر است با امواج تو و امواج تو چه مثبت و چه منفی برابر است با پدیده هایی که در جهان هستی می بینی.
آیا شنیده ای که می گویند او امواج خوبی از خود ساطع می کند؟ همواره به یاد داشته باش ما دائم در حال ارسال امواج مثبت یا منفی هستیم که این امواج و ارتعاشات با احساسات مثبت و منفی ما ارتباط دارد.
امواج مثبت برابر است با: لذت، عشق، وفور نعمت، فخر، عزت نفس، راحتی، اعتماد به نفس، مهر، محبت، دوستی و ثروت.
امواج منفی برابر است با: ناامیدی، تنهایی، بیهودگی، غصه، غم، سردرگمی، فشارعصبی، خشم، رنجش، تنفر و فقر.
بسیار مهم است که از امواج خود باخبر باشید، زیرا قانون جذب چند برابر آن را به شما می دهد. خواه بخواهید و خواه نخواهید.خواه خوب باشد و خواه بد باشد.
هر میزان امواجی که تو به جهان هستی می دهی جهان هستی همان مقدار امواج به تو می دهد. خواه به نفع تو و خواه به ضرر تو باشد. جهان هستی صرفا در برابر امواج تو پاسخ می دهد.گاهی چند برابر بیشتر!!!

جذب نا آگاهانه

در بیشتر مواقع انسان نادانسته امواجی را از خود به جهان هستی می فرستد.آنچه به تو لذت می دهد ارتعاش تو را بالا می برد و تو احساس لذت بیشتری می کنی و برعکس، اگر شاهد موارد دلگیر کننده ای باشی احساس بدی را تجربه می کنی. در این حالت امواج منفی را به جهان می فرستی.
قانون جذب همواره آنچه را از خود ساطع کرده ای تقویت می کند و به تو باز می گرداند. خواه این احساسات مثبت باشد، خواه منفی باشد.جهان هستی به نوع احساسات تو توجهی نمی کند، همچون آینه عمل می کند. قانون جذب آن موجی را که تو می فرستی دریافت می کند و با شدت چند برابر به تو باز می گردند حتی اگر این موج به ضرر تو باشد!

برای استفاده هوشمندانه از قانون جذب باید فرمول سه مرحله ای زیر را همواره در زندگی خود استفاده کنید.

۱- خواسته ات را مشخص کن

۲- امواجت را تقویت کن

۳- خواسته ات را بپذیر

مرحله اول: خواسته ات را مشخص کن

کلام،کلام،کلام

کلماتی که بر زبان می آوری امواجی را به جهان هستی ارسال می کند. کلمات خارج شده از زبان موجب جذب آگاهانه یا ناآگاهانه می گردد. در انتخاب کلمات درگفت و گوی های خود همواره دقت کنید.

چرا اینقدر روی کلمات تاکید می شود

ما با کلمات فکرمی کنیم، می نویسیم، احساسات خود را بیان می کنیم، فکر می کنیم، سخن می گوییم، می شنویم،می خوانیم، می بینیم، تایپ می کنیم و با آن ها در ذهن خود زندگی می کنیم. مهم است بدانیم هنگامی که ما ازکلمات استفاده می کنیم، بر زبان می آوریم یا آنها را در ذهن خود می آوریم، در واقع داریم امواجی را با خود حمل می کنیم و البته این امواج را به جهان هستی نیز ارسال می کنیم.
واکنش قانون جذب درست مانند ذهن توست. قانون جذب آنچه را تو نمی خواهی می شنود.اگر وقتی به ندای درون خود گوش می دهی امواجت منفی باشد، درست مانند این است که به سمت چیزهایی می روی که نمیخواهی. توجه کن تو در زندگی به سمت چیزهایی می روی که توجه و انرژی خود را معطوف آن می کنی. خواسته یا ناخواسته!

افعال منفی

زمانی که از افعال منفی در عبارات خود استفاده می کنی درست ضمیرخودآگاه یا ناخودآگاه خود را متوجه آن ساختی. به عنوان مثال: اگر بگویم درمورد برف و بوران فکر نکن، تضمین می کنم که بی درنگ ذهنت متوجه برف و بوران می شود. با اینکه فرمان منفی بود، اما ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه تو آن بخش از فرمان را ویرایش کرد. عبارات زیادی وجود دارد که برخلاف فرمان منفی آن، توجه آدم را بیشتر به خود جذب و جلب می نماید. به چند نمونه زیر دقت کنید:
عصبانی نشو، ملامت نکن، معطل نکن، خل نشو، این که ضرری ندارد، دستپاچه نشو، عجله نکن، نگران نباش، حالانگاه نکن، با قیچی بازی نکن، فراموش نکن، آشغال نریز، سیگار نکش، من که قضاوت نمی کنم، دیر نکن، در را محکم نبند.

اگر می خواهی بدانی در زمینه های گوناگون زندگی امواج مثبت می فرستی یا امواج منفی،کافی است به زمینه نگاه کنی و ببینی چه چیزهایی دریافت می کنی.

مرحله دوم: امواجت را تقویت کن

تقویت امواج صرفا به این معنا است که به تو حال وهوای خوبی بدهد یا احساس توجه، انرژی و تمرکز مثبت بیشتری کنی. اینکه خواسته های خود را شناسایی کنی کافی نیست، شما باید هر روز هم که شده به آن توجه مثبت داشته باشی.

خودت پنکه ات را به کار بیانداز

اگر احساساتت را با پنکه مقایسه کنی، متوجه خواهی شد، هنگامی که پنکه روی درجه آخر است و باد خنک می وزد تو احساس بسیار خوبی داری،به عبارتی پنکه ات خوب دارد کار می کند.
وقتی که احساس آزردگی می کنی و یا رنجش داری درست مثل این است که مدادی را لای پره های پنکه ات قرار دهی.
اگر احساسات تو فراتر از آزردگی باشد، انگار تنه درختی لای پره های پنکه ات قرار دارد. وقتی احساسات منفی داری مانند خشم، ترس، فقدان وکمبود، پنکه ات از کار می افتد و تو هیچگاه احساس لذت نداری. درعوض با احساس تضاد مقاومت می کنی و پنکه ات از کار می افتد.
وقتی با دردسرهای روزانه مواجه می شوی، کمتر وقتت را صرف توجه به آنها کن. تو از استعاره پنکه خوشت خواهد آمد. از باد خنک آن لذت می بری و با صدای بلند می گویی : پنکه ام خوب باد می زند،من احساس خوبی دارم.

تمام چیزهای خوبی را که باعث می شود به تو احساس خوبی بدهد شناسایی کن و بیشتر به آنها بپرداز.

تقویت امواج حکم سوخت برای خواسته ات را دارد

یکی از اصول مهمی که قانون جذب برایت کارایی داشته باشد این است که خواسته هایت را در خط مقدم ذهنت قرار دهی. در این حالت انرژی بیشتری به جهان هستی خواهی داد. از طرفی مثبت تر خواهی شد. در ادامه با عبارات تاکیدی آشنا می گردی.

چرا عبارات تاکیدی امواج شما را تقویت می کند؟

عبارات تاکیدی همانند جمله ای در ذهنت، ذهنت را مجدد برنامه ریزی می کند. در واقع عبارات تاکیدی برنامه های قبلی ذهنت را که باور نام دارد به برنامه های جدید تغییر می دهد.

عبارت تاکیدی همواره باید به زمان حال باشد.

به این عبارت تاکیدی توجه کنید: من بدنی سرحال وخوش اندام دارم. شما باید هر بار که عبارات تاکیدی را بر زبان می آورید احساس خوبی داشته باشید. این در حالی است که عبارات تردیدی باعث می شود جهان هستی از آنچه نمی خواهید به شما بدهد.

عبارات تاکیدی زمانی موثر است که تو آن ها را احساس کنی و با خواسته ات هماهنگ باشی.

عبارات تاکیدی فقط برای تقویت امواج شما می باشد. اگراحساس خوبی به آن نداری قانون جذب در برابراحساسی که داری واکنش نشان می دهد و چند برابرآنچه نمی خواهی به تو می دهد. زیرا عبارات تاکیدی شما موثر نیست و با احساسات شما هماهنگ نمی باشد.

از کجا بدانم عبارت تاکیدی خود را درست ساخته ام و موثر است؟

وقتی عبارات مربوط به خواسته خود را می خوانی، چه احساسی داری؟ آیا احساس منفی داری و ناراحت می شوی؟اگر عبارات خود را می خوانی و احساس خوبی نداری بدان عبارات تو نادرست می باشد. دوباره عبارات را بنویس تا وقتی که آن را می خوانی درباره آن احساس خوبی بدست آوری. این کار را آن قدر ادامه بده تا در شما احساس خوبی به وجود آید.
تذکر: شاید دراین لحظه با خود بگویی من خواسته ای داشته ام که هر لحظه به آن فکر می کردم، در خود احساس شوق و اشتیاق بسیاری کرده ام اما هرگز به آن نرسیده ام!
در اینجا باید بگویم شما در روند سه مرحله ای قانون جذب دو مرحله را عالی رفته ای ولی مرحله سوم یعنی مرحله پذیرش را نادیده گرفته ای. فرآیند قانون جذب سه مرحله ای می باشد که آخرین مرحله آن در روند جذب آگاهانه ، مرحله پذیرفتن خواسته می باشد. در ادامه با این مرحله آشنا می گردی.

مرحله سوم: خواسته ات را بپذیر

پذیرفتن یعنی چه؟

پذیرفتن یعنی عدم شک و تردید که در روند جذب آگاهانه بسیار موثر می باشد. زمانی که تو خواسته خود را به اندازه کافی مشخص نکنی، آن را نخواهی یافت و به آن نخواهی رسید. تو باید ذره ای تردید در مورد خواسته خود نداشته باشی تا آن را جذب کنی. به عبارتی باید آن را باور داشته باشی. این مرحله یعنی مرحله کنار زدن شک وتردید را پذیرفتن می گویند.
تو باید عباراتی را که می گویی قبول کنی و بپذیری. حال اگر ذره ای تردید داشته باشی در واقع آن را نپذیرفته ای.وقتی به درجه ای رسیدی که ندای درونت به تو بگوید: خیالت راحت این امکان پذیر است در واقع آن را پذیرفته ای.
پذیرش و پذیرفتن سخت ترین مرحله در زمینه قانون جذب می باشد زیرا :
۱- غالبا معنی آن را درک نمی کنند.
۲- وقتی می گوییم بپذیر مردم کلافه می شوند.

قدرت پذیرش

۱- داشتن خواسته قوی با شک و تردید شدید، یعنی خواسته ات به حقیقت نمی پیوندد.
۲- داشتن خواسته قوی با کمی شک و تردید یعنی خواسته ات آهسته به وقوع می پیوندد.
۳- داشتن خواسته قوی بدون شک و تردید یعنی خواسته ات سریع به وقوع می پیوندد.

سرعت قانون جذب نسبت مستقیمی دارد با میزان پذیرش شما.

شک و تردید از کجا می آید؟

رایج ترین منبع شک و تردید باورهای محدود ما می باشد.باور محدود همان افکار تکراری است که باعث می شود تو به خواسته ات نرسی. به عبارتی خواسته ات را جذب نکنی. باورهای منفی سبب بوجود آمدن افکار منفی می گردند. افکاری منفی سبب بوجود آمدن احساس منفی می گردند. احساس منفی سبب بوجود آمدن امواج منفی می شود که همه این ها سبب می شود شما به خواسته های خود نرسید.

۱۲ ابزار مفید برای تقویت امواج شما

۱- قدر دان و حق شناس باشید.

۲- مدارک قانون جذب خود را ثبت کن.

۳- آنچه را به خواسته ات نزدیک است گرامی بدار.

۴- عبارت “من در روند کار قرار دارم ” را بسیار به کار ببر.

۵- عبارت “من تصمیم گرفتم” را به کار ببر.

۶- عبارت “خیلی اتفاق ها ممکن است بیافتد” را به کار ببر.

۷- اطلاعات کسب کنید.

۸- خودت را مثل جعبه ی جذب کن.

۹- خلا ایجاد کنید.

۱۰- به آن چک بچسب.

۱۱- بگذار قانون جذب کار خودش را بکند.

۱۲- حمایت و منابع.

اکنون هرآنچه برای استفاده از قانون جذب نیاز دارید در اختیار شماست. آنچه می خواهید منتظر شماست،فقط کافی است تصمیم بگیرید و دست به کار شوید.

این مقاله خلاصه ای از کتاب قانون جذب اثر مایکل لوسیر است که توسط تیم پولسازان ایران زمین برای شما تهیه شده است. برای مطالعه و دانلود کامل کتاب که شامل مثال های کاربردی برای عبارات بیانی مثبت و منفی،ساخت عبارات تاکیدی مناسب و توضیحات ۱۲ اصل پایانی می باشد،می توانید از لینک زیر اقدام بفرمایید.

روانشناسی موفقیت

بی شک موفقیت اصولی دارد.اصول متشکل از باورهاست.باورهای موفق انسان های موفق می سازد و انسان های موفق پروژه های موفق را رقم خواهند زد. بنابراین قبل از آغاز آموزش ها ضروری می دانم کمی در مورد باورها صحبت کنیم.

روانشناسی موفقیت

قوانین اساسی که باید در مورد باورها بدانید

۱- قانون انتظارات

توقعات و انتظارات شما از خود و آنچه که از دنیا می خواهید به شکل شگرفی در آنچه بدست خواهید آورد اثر می گذارد. هنگامی که انتظار دارید شغلی داشته باشید و حقوقی بگیرید که بتوانید زندگی خود را بگذرانید،بی شک چیزی بیش از این عایدتان نخواهد شد.چون مطابق با این انتظار به دنبال فرصت های شغلی با همین فاکتور می گردید و ذهن خود را هرگز از قید و بند آزاد نخواهید کرد و اجازه ی پرواز را از خود سلب می کنید.

ممکن است در شغلی پله های ترقی را طی کنید و از نردبان بالا بروید اما فراموش نکنید،سود اصلی همواره متعلق به صاحب نردبان است.این سوالی است که باید از خود بپرسید: چرا من صاحب نردبان نباشم؟

هرگز زمان خود را با پول معامله نکنید.هنگامی که برای کار کردن در اداره ای حقوقی مشخص دریافت می کنید یعنی راکد شدن را انتخاب کرده اید و این آغاز شکست است. در هر شغلی که هستید سعی کنید یاد بگیرید و اگر احساس کردید چیزی برای یادگرفتن وجود ندارد شک نکنید باید مسیر خود را تغییر دهید.

پس انتظارات بهتری از خود داشته باشید و بهترین ها را برای خودتان توقع کنید.انتظارات شما،نگرش شما را مشخص می کند و نگرش،سازنده افکار است و قدرت تفکر برهیچ کس پوشیده نیست.

پیامبر خدا(ص) فرمودند:” از خداوند بخواهید؛ و زیاد بخواهید، زیرا هیچ چیز برای او زیاد و بزرگ نیست “.

۲- قانون اشتیاق

ناپلئون هیل معتقد است اشتیاق نقطه ی شروع همه ی موفقیت هاست.اشتیاق سوزان،سوخت لازم برای آغاز، پیشرفت و عبور از موانع است.هنگامی که به آنچه می خواهید از صمیم قلب اشتیاق دارید،سختی ها برایتان آسان و دلنشین می شود و با مفهوم نا امیدی بیگانه خواهید شد و این نخستین گام در دستیابی به موفقیت است.

موفق ترین فروشندگان کسانی هستند که به آنچه می فروشند اشتیاق بیشتری دارند،اشتیاق نیروی عظیمی در دل خود دارد که می تواند هرآنچه را می خواهید برای شما دست یافتنی کند.

بیل گیتس در سخنرانی در دانشگاه واشنگتن می گوید:” خیلی از کسانی که کارشان را خوب انجام می‌دهند به چیزهایی می‌رسند که در آغاز حتی تصورش را هم نمی‌کردند… مطمئن باشید که مهم‌ترین مسئله این است که عاشق کاری که می‌خواهید انجام دهید باشید و به خودتان ایمان داشته باشید “.

۳- قانون خودباوری و اعتماد به نفس

قدر خود را بدانید و برای خود ارزش قائل باشید.خود را لایق بهترین ها بدانید،چون شما مخلوق بهترین هستید وخالق کل شما را اشرف مخلوقات نامیده است.استعداد های خود را کشف کنید و بر روی برترین آن سرمایه گذاری کنید.هرگز در توانایی های خود شک نکنید و به موفقیت خود ایمان داشته باشید.

هر روز با خود تکرار کنید که برای موفقیت خلق شده اید.

۴- قانون ایمان

ایمان کلید تبدیل افکار به واقعیت فیزیکی می باشد.هرآنچه را با ایمان راسخ باور داشته باشید،تبدیل به واقعیت می گردد.پس به خود و توانایی های خود ایمان داشته باشید و شک نکنید که موفق خواهید شد.

اگر به ثروتمند شدن خود ایمان پیدا کنید بدون تردید ثروتمند خواهید شد.

۵- قانون جذب

می توان این قانون را در بردارنده ی تمام قوانین بالا دانست اما به دلیل گستردگی و پیچیدگی آن سعی کردم ابتدا در مورد اجزا و اصول آن صحبت کنم و سپس همه را تحت این قانون به وحدت برسانم.

قانون جذب می گوید: شما آهنربای زنده هستید و هرآنچه را بخواهید و از صمیم قلب طلب کنید به دست خواهید آورد به این شرط که به کسب آن ایمان داشته باشید.

محدودیت ذهن ما، همان محدودیتی است که برای آن در نظر می گیریم.فقر و تنعم هر دو نشأت گرفته از ذهن ما هستند. ذهن شما آنچه را که می خواهید برای شما تصویر خواهد کرد،این تصویر،احساس شما را بیدار خواهد کرد،احساس،اشتیاق شما را شعله ور می کند و اشتیاق،شما را به حرکت وادار می سازد.

جمله ای معروف در قانون جذب وجود دارد که می گوید: شما آنچه را می بینید باور نمی کنید بلکه آنچه را باور دارید می بینید.

این جمله از نظر تئوری و تجربی ثابت شده است و دلایل محکمی دارد.یکی از دلایل ساده و قابل فهم آن این است که وقتی شما چیزی را عمیقا باور میکنید،ذهن دوست ندارد باور های شما تغییر کند،در نتیجه شما را در شرایطی قرار می دهد که با فرض های شما همخوانی و مطابقت دارد.

پس همواره باورهای مثبت داشته باشید،مثبت حرف بزنید و مثبت عمل کنید.

نکات طلایی برای موفقیت

  • به جای اینکه صبر کنید چیزی اتفاق بیافتد،آستین ها را بالا بزنید و کنترل سرنوشت خود را دردست بگیرید.تنها و تنها خود را مسئول آنچه برایتان پیش می آید بدانید.
  • مسیر موفقیت سرشار از درس های ارزشمند زندگی،پیروزی و شکست های اجتناب ناپذیر است.سعی کنید از هر دو بیاموزید ولذت ببرید.
  • همواره به دنبال یادگیری باشید و اطلاعاتتان را در زمینه کاری خود افزایش دهید.شک وترس دشمنان موفقیت هستند که هر دو در جهل ریشه دارند.پس از هر فرصتی برای یادگیری استفاده نمایید.
  • هرگز تسلیم نشوید و به موفقیت خود ایمان داشته باشید.
  • هرگز از اشتباه کردن و شکست خوردن نترسید. ری دالیو میلیاردر آمریکایی و موسس شرکت بریج واتر می گوید:” زیبایی باورنکردنی برای انجام اشتباه وجود دارد، زیرا در هر اشتباه یک معما گنجانده شده است و گوهری وجود دارد که در صورت حل این معما می‌توانم آن را به‌دست آورم به‌عنوان مثال در اشتباه کردن اصلی وجود دارد و آن این است که می‌توانم اشتباهاتم را در آینده کم کنم”.
  • از تقلید جدا خودداری کنید زیرا خلاقیت شما را می کشد و این پایان آهنگ موفقیت است.عامل شکست اکثر فعالیت ها ی اینترنتی تقلید از سایر حرفه های اینترنتی می باشد.

در این آموزش سعی کردم پیش نیازهای روحی لازم برای آغاز کسب و کار اینترنتی موفق را در اختیار شما عزیزان قرار دهم. امیدوارم که سودمند باشد و با به کارگیری این قوانین به فردی کاملا موفق تبدیل شوید.

همچنین برای مطالعه ی بیشتر در این مورد می توانید به بخش مقالات سایت مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط و موجود در سایت: قانون جذب اثر مایکل لوسیر