قانون جذب اثر مایکل لوسیر

در این نوشته، میلیونر باش ، کتاب قانون جذب اثر مایکل لوسیر را برای شما آماده نموده است.مایکل لوسیر مدرس بین المللی و از پیشگامان آموزش قانون جذب می باشد،که در این مجموعه پرده از اسرار این قانون بر می دارد.

اگر تا کنون این کتاب را مطالعه نکرده اید،پیشنهاد می کنم حداقل یک بار آن را بخوانید و سعی کنید با عمق وجود آن را درک نمایید. بی شک نگرش و جهان شما را دگرگون خواهد ساخت.

the law of attraction,تصویر قانون جذب

 

قانون جذب

قانون جذب همواره به تو می گوید چگونه وقایع به وقوع می پیوندد. با قانون جذب انسان قادر خواهد بود آنچه را که می خواهد بدست آورد و آنچه را که نمی خواهد کمتر بدست آورد.چیزهای که با استفاده از قانون جذب می توان بدست آورد عبارتند از: شغل دلخواه، تفریحات دلخواه،ارتباطات دلخواه،مشتری دلخواه،پول بیشتر و درکل هرآنچه در زندگیت می خواهی و آرزو داری بدست آوری.

تعریف قانون جذب

در زندگی همان چیزی را جذب می کنی که انرژی، حواس و توجهت را به آن معطوف می کنی. چه آن را بخواهی و چه آن را نخواهی !!!

علم قانون جذب

زیربنای فیزیولوژیک برای قانون جذب وهمچنین تفکر مثبت ومنفی وجود دارد.انرژی انواع گوناگونی دارد.انرژی هیچگاه از بین نمی رود.همچنین هرماده،دارای اتم می باشد و هر اتم نیز دارای هسته والکترون است.الکترون ها همواره درمداری به دوراتم می چرخند. با گرفتن و از دست دادن انرژی به مداری بالاتر وهمچنین به مداری پایین ترمی روند.اگر پای ارتعاش وسط بیاید وضعیتی مغناطیسی به خود می گیرند واسپین الکترون ها جهت گیری مشخصی می نمایند. دراین حالت قطب های مثبت و منفی ایجاد می شود. چیزی که در عالم واقعیت وجود دارد.اگر قسمتی از قوانین فیزیک که قابل سنجش و مشاهده هستند در مورد وضعیتی صدق کنند این وضعیت برای وضعیت های مشابه نیز صادق است.

بنابراین واژه قانون جذب واژه ای جادویی نمی باشد. بلکه واژه ای علمی است و تک تک مولکول های تو متوجه آن می باشد و نسبت به آن واکنش نشان می دهد،چه بخواهی و چه نخواهی!!! چه متوجه باشی و چه متوجه نباشی!!!
همواره به یاد داشته باش انرژی تو برابر است با خلق و خوی تو و خلق و خوی تو برابر است با امواج تو و امواج تو چه مثبت و چه منفی برابر است با پدیده هایی که در جهان هستی می بینی.
آیا شنیده ای که می گویند او امواج خوبی از خود ساطع می کند؟ همواره به یاد داشته باش ما دائم در حال ارسال امواج مثبت یا منفی هستیم که این امواج و ارتعاشات با احساسات مثبت و منفی ما ارتباط دارد.
امواج مثبت برابر است با: لذت، عشق، وفور نعمت، فخر، عزت نفس، راحتی، اعتماد به نفس، مهر، محبت، دوستی و ثروت.
امواج منفی برابر است با: ناامیدی، تنهایی، بیهودگی، غصه، غم، سردرگمی، فشارعصبی، خشم، رنجش، تنفر و فقر.
بسیار مهم است که از امواج خود باخبر باشید، زیرا قانون جذب چند برابر آن را به شما می دهد. خواه بخواهید و خواه نخواهید.خواه خوب باشد و خواه بد باشد.
هر میزان امواجی که تو به جهان هستی می دهی جهان هستی همان مقدار امواج به تو می دهد. خواه به نفع تو و خواه به ضرر تو باشد. جهان هستی صرفا در برابر امواج تو پاسخ می دهد.گاهی چند برابر بیشتر!!!

جذب نا آگاهانه

در بیشتر مواقع انسان نادانسته امواجی را از خود به جهان هستی می فرستد.آنچه به تو لذت می دهد ارتعاش تو را بالا می برد و تو احساس لذت بیشتری می کنی و برعکس، اگر شاهد موارد دلگیر کننده ای باشی احساس بدی را تجربه می کنی. در این حالت امواج منفی را به جهان می فرستی.
قانون جذب همواره آنچه را از خود ساطع کرده ای تقویت می کند و به تو باز می گرداند. خواه این احساسات مثبت باشد، خواه منفی باشد.جهان هستی به نوع احساسات تو توجهی نمی کند، همچون آینه عمل می کند. قانون جذب آن موجی را که تو می فرستی دریافت می کند و با شدت چند برابر به تو باز می گردند حتی اگر این موج به ضرر تو باشد!

برای استفاده هوشمندانه از قانون جذب باید فرمول سه مرحله ای زیر را همواره در زندگی خود استفاده کنید.

۱- خواسته ات را مشخص کن

۲- امواجت را تقویت کن

۳- خواسته ات را بپذیر

مرحله اول: خواسته ات را مشخص کن

کلام،کلام،کلام

کلماتی که بر زبان می آوری امواجی را به جهان هستی ارسال می کند. کلمات خارج شده از زبان موجب جذب آگاهانه یا ناآگاهانه می گردد. در انتخاب کلمات درگفت و گوی های خود همواره دقت کنید.

چرا اینقدر روی کلمات تاکید می شود

ما با کلمات فکرمی کنیم، می نویسیم، احساسات خود را بیان می کنیم، فکر می کنیم، سخن می گوییم، می شنویم،می خوانیم، می بینیم، تایپ می کنیم و با آن ها در ذهن خود زندگی می کنیم. مهم است بدانیم هنگامی که ما ازکلمات استفاده می کنیم، بر زبان می آوریم یا آنها را در ذهن خود می آوریم، در واقع داریم امواجی را با خود حمل می کنیم و البته این امواج را به جهان هستی نیز ارسال می کنیم.
واکنش قانون جذب درست مانند ذهن توست. قانون جذب آنچه را تو نمی خواهی می شنود.اگر وقتی به ندای درون خود گوش می دهی امواجت منفی باشد، درست مانند این است که به سمت چیزهایی می روی که نمیخواهی. توجه کن تو در زندگی به سمت چیزهایی می روی که توجه و انرژی خود را معطوف آن می کنی. خواسته یا ناخواسته!

افعال منفی

زمانی که از افعال منفی در عبارات خود استفاده می کنی درست ضمیرخودآگاه یا ناخودآگاه خود را متوجه آن ساختی. به عنوان مثال: اگر بگویم درمورد برف و بوران فکر نکن، تضمین می کنم که بی درنگ ذهنت متوجه برف و بوران می شود. با اینکه فرمان منفی بود، اما ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه تو آن بخش از فرمان را ویرایش کرد. عبارات زیادی وجود دارد که برخلاف فرمان منفی آن، توجه آدم را بیشتر به خود جذب و جلب می نماید. به چند نمونه زیر دقت کنید:
عصبانی نشو، ملامت نکن، معطل نکن، خل نشو، این که ضرری ندارد، دستپاچه نشو، عجله نکن، نگران نباش، حالانگاه نکن، با قیچی بازی نکن، فراموش نکن، آشغال نریز، سیگار نکش، من که قضاوت نمی کنم، دیر نکن، در را محکم نبند.

اگر می خواهی بدانی در زمینه های گوناگون زندگی امواج مثبت می فرستی یا امواج منفی،کافی است به زمینه نگاه کنی و ببینی چه چیزهایی دریافت می کنی.

مرحله دوم: امواجت را تقویت کن

تقویت امواج صرفا به این معنا است که به تو حال وهوای خوبی بدهد یا احساس توجه، انرژی و تمرکز مثبت بیشتری کنی. اینکه خواسته های خود را شناسایی کنی کافی نیست، شما باید هر روز هم که شده به آن توجه مثبت داشته باشی.

خودت پنکه ات را به کار بیانداز

اگر احساساتت را با پنکه مقایسه کنی، متوجه خواهی شد، هنگامی که پنکه روی درجه آخر است و باد خنک می وزد تو احساس بسیار خوبی داری،به عبارتی پنکه ات خوب دارد کار می کند.
وقتی که احساس آزردگی می کنی و یا رنجش داری درست مثل این است که مدادی را لای پره های پنکه ات قرار دهی.
اگر احساسات تو فراتر از آزردگی باشد، انگار تنه درختی لای پره های پنکه ات قرار دارد. وقتی احساسات منفی داری مانند خشم، ترس، فقدان وکمبود، پنکه ات از کار می افتد و تو هیچگاه احساس لذت نداری. درعوض با احساس تضاد مقاومت می کنی و پنکه ات از کار می افتد.
وقتی با دردسرهای روزانه مواجه می شوی، کمتر وقتت را صرف توجه به آنها کن. تو از استعاره پنکه خوشت خواهد آمد. از باد خنک آن لذت می بری و با صدای بلند می گویی : پنکه ام خوب باد می زند،من احساس خوبی دارم.

تمام چیزهای خوبی را که باعث می شود به تو احساس خوبی بدهد شناسایی کن و بیشتر به آنها بپرداز.

تقویت امواج حکم سوخت برای خواسته ات را دارد

یکی از اصول مهمی که قانون جذب برایت کارایی داشته باشد این است که خواسته هایت را در خط مقدم ذهنت قرار دهی. در این حالت انرژی بیشتری به جهان هستی خواهی داد. از طرفی مثبت تر خواهی شد. در ادامه با عبارات تاکیدی آشنا می گردی.

چرا عبارات تاکیدی امواج شما را تقویت می کند؟

عبارات تاکیدی همانند جمله ای در ذهنت، ذهنت را مجدد برنامه ریزی می کند. در واقع عبارات تاکیدی برنامه های قبلی ذهنت را که باور نام دارد به برنامه های جدید تغییر می دهد.

عبارت تاکیدی همواره باید به زمان حال باشد.

به این عبارت تاکیدی توجه کنید: من بدنی سرحال وخوش اندام دارم. شما باید هر بار که عبارات تاکیدی را بر زبان می آورید احساس خوبی داشته باشید. این در حالی است که عبارات تردیدی باعث می شود جهان هستی از آنچه نمی خواهید به شما بدهد.

عبارات تاکیدی زمانی موثر است که تو آن ها را احساس کنی و با خواسته ات هماهنگ باشی.

عبارات تاکیدی فقط برای تقویت امواج شما می باشد. اگراحساس خوبی به آن نداری قانون جذب در برابراحساسی که داری واکنش نشان می دهد و چند برابرآنچه نمی خواهی به تو می دهد. زیرا عبارات تاکیدی شما موثر نیست و با احساسات شما هماهنگ نمی باشد.

از کجا بدانم عبارت تاکیدی خود را درست ساخته ام و موثر است؟

وقتی عبارات مربوط به خواسته خود را می خوانی، چه احساسی داری؟ آیا احساس منفی داری و ناراحت می شوی؟اگر عبارات خود را می خوانی و احساس خوبی نداری بدان عبارات تو نادرست می باشد. دوباره عبارات را بنویس تا وقتی که آن را می خوانی درباره آن احساس خوبی بدست آوری. این کار را آن قدر ادامه بده تا در شما احساس خوبی به وجود آید.
تذکر: شاید دراین لحظه با خود بگویی من خواسته ای داشته ام که هر لحظه به آن فکر می کردم، در خود احساس شوق و اشتیاق بسیاری کرده ام اما هرگز به آن نرسیده ام!
در اینجا باید بگویم شما در روند سه مرحله ای قانون جذب دو مرحله را عالی رفته ای ولی مرحله سوم یعنی مرحله پذیرش را نادیده گرفته ای. فرآیند قانون جذب سه مرحله ای می باشد که آخرین مرحله آن در روند جذب آگاهانه ، مرحله پذیرفتن خواسته می باشد. در ادامه با این مرحله آشنا می گردی.

مرحله سوم: خواسته ات را بپذیر

پذیرفتن یعنی چه؟

پذیرفتن یعنی عدم شک و تردید که در روند جذب آگاهانه بسیار موثر می باشد. زمانی که تو خواسته خود را به اندازه کافی مشخص نکنی، آن را نخواهی یافت و به آن نخواهی رسید. تو باید ذره ای تردید در مورد خواسته خود نداشته باشی تا آن را جذب کنی. به عبارتی باید آن را باور داشته باشی. این مرحله یعنی مرحله کنار زدن شک وتردید را پذیرفتن می گویند.
تو باید عباراتی را که می گویی قبول کنی و بپذیری. حال اگر ذره ای تردید داشته باشی در واقع آن را نپذیرفته ای.وقتی به درجه ای رسیدی که ندای درونت به تو بگوید: خیالت راحت این امکان پذیر است در واقع آن را پذیرفته ای.
پذیرش و پذیرفتن سخت ترین مرحله در زمینه قانون جذب می باشد زیرا :
۱- غالبا معنی آن را درک نمی کنند.
۲- وقتی می گوییم بپذیر مردم کلافه می شوند.

قدرت پذیرش

۱- داشتن خواسته قوی با شک و تردید شدید، یعنی خواسته ات به حقیقت نمی پیوندد.
۲- داشتن خواسته قوی با کمی شک و تردید یعنی خواسته ات آهسته به وقوع می پیوندد.
۳- داشتن خواسته قوی بدون شک و تردید یعنی خواسته ات سریع به وقوع می پیوندد.

سرعت قانون جذب نسبت مستقیمی دارد با میزان پذیرش شما.

شک و تردید از کجا می آید؟

رایج ترین منبع شک و تردید باورهای محدود ما می باشد.باور محدود همان افکار تکراری است که باعث می شود تو به خواسته ات نرسی. به عبارتی خواسته ات را جذب نکنی. باورهای منفی سبب بوجود آمدن افکار منفی می گردند. افکاری منفی سبب بوجود آمدن احساس منفی می گردند. احساس منفی سبب بوجود آمدن امواج منفی می شود که همه این ها سبب می شود شما به خواسته های خود نرسید.

۱۲ ابزار مفید برای تقویت امواج شما

۱- قدر دان و حق شناس باشید.

۲- مدارک قانون جذب خود را ثبت کن.

۳- آنچه را به خواسته ات نزدیک است گرامی بدار.

۴- عبارت “من در روند کار قرار دارم ” را بسیار به کار ببر.

۵- عبارت “من تصمیم گرفتم” را به کار ببر.

۶- عبارت “خیلی اتفاق ها ممکن است بیافتد” را به کار ببر.

۷- اطلاعات کسب کنید.

۸- خودت را مثل جعبه ی جذب کن.

۹- خلا ایجاد کنید.

۱۰- به آن چک بچسب.

۱۱- بگذار قانون جذب کار خودش را بکند.

۱۲- حمایت و منابع.

اکنون هرآنچه برای استفاده از قانون جذب نیاز دارید در اختیار شماست. آنچه می خواهید منتظر شماست،فقط کافی است تصمیم بگیرید و دست به کار شوید.

این مقاله خلاصه ای از کتاب قانون جذب اثر مایکل لوسیر است که توسط تیم پولسازان ایران زمین برای شما تهیه شده است. برای مطالعه و دانلود کامل کتاب که شامل مثال های کاربردی برای عبارات بیانی مثبت و منفی،ساخت عبارات تاکیدی مناسب و توضیحات ۱۲ اصل پایانی می باشد،می توانید از لینک زیر اقدام بفرمایید.

4.4/5 - (14 امتیاز)

18 نظر در “قانون جذب اثر مایکل لوسیر

 • دسامبر 7, 2020 در 2:05 ق.ظ
  پیوند یکتا

  سلام و درود فراوان به شما دوستان میلیونر باش عزیزم، سپاس بیکران از مهرتون بابت این مطالب فوق العاده و پر انگیزه اتون برای هدایت ما به سمت زیبایی ها و ثروتمند شدنمون در تمام جوانب زندگی، از خدای مهربان تندرستی، شادی، آرامش خاطر و ثروتمندی و سعادتمندی در دنیا و اخرت برایتان خواستارم. کامروا و برقرار باشید.

  پاسخ
  • دسامبر 8, 2020 در 4:54 ق.ظ
   پیوند یکتا

   سلام خدمت شما کاربر گرامی
   ما نیز از همراهی و انرژی مثبت شما سپاسگزاریم و به داشتن کاربرانی چون شما به خود می بالیم.
   تندرست و ثروتمند باشید.

   پاسخ
 • آوریل 14, 2020 در 11:19 ق.ظ
  پیوند یکتا

  چقدر کم حجمه کتابش.. ۲۲ صفحه… من معمولا این سبک کتابارو نمی خونم چون به نظرم زیاد کاربردی نیستن ولی خلاصه ای که شما از این کتاب نوشته بودین رو خوندم به نظر جالب و منطقی میومد. حالا کل کتاب رو می خونیم ببینیم چی میشه

  پاسخ
  • آوریل 14, 2020 در 11:35 ب.ظ
   پیوند یکتا

   امیدوارم تاثیر مثبتی در افکار و زندگی شما داشته باشد.
   موفق باشید.

   پاسخ
 • مارس 19, 2020 در 7:27 ق.ظ
  پیوند یکتا

  خیلی بابت مطالب و کتاب مفیدتون متشکرم ❤🙋‍♂️

  پاسخ
  • مارس 19, 2020 در 9:46 ب.ظ
   پیوند یکتا

   ما نیز از همراهی شما سپاسگزاریم.
   موفق باشید.

   پاسخ
 • می 6, 2019 در 9:48 ب.ظ
  پیوند یکتا

  سلام وتشکراززحمات پراثروسرشارازپرتوهای مثبت انرژیتان .امیدوارم همیشه درمعرض پرتوهای انرژی های مثبت قرارگیرید.چه بخواهیدوچه نخواهید.

  پاسخ
  • می 7, 2019 در 3:24 ق.ظ
   پیوند یکتا

   سلام خدمت شما کاربر گرامی
   ما نیز از همراهی و انرژی مثبت شما سپاسگزاریم.
   بهترین ها را برای شما آرزومندیم.

   پاسخ
 • مارس 6, 2019 در 12:56 ب.ظ
  پیوند یکتا

  درود فراوان
  خدا اجرتون بده خیلی مطالبتون عالیه❤🌹امکانش هست یه کتاب که با استدلالهای علمی قانون جذب و ارتعاشات مغز رو به اثبات رسونده باشه به ایمیلم معرفی کنید ❤🌹🌺🌺
  ممنون میشم

  پاسخ
  • مارس 6, 2019 در 8:22 ب.ظ
   پیوند یکتا

   سلام خدمت شما کاربر گرامی
   ما نیز از همراهی و انرژی مثبت شما سپاسگزاریم و از خداوند منان برای شما بهترین ها را آرزومندیم.
   متاسفانه امکان ارسال پاسخ های بخش نظرات به ایمیل کاربران، به دلیل تعدد ایمیل ها و نظرات وجود ندارد. اما در ادامه در حد توان به درخواست شما پاسخ خواهم داد.
   قانون جذب در زمره مسائل متافیزیک است و خیلی نمی توان به دنبال دلایل فیزیکی برای آن گشت. بلکه بیشتر باید به تجربه ها و نشانه ها استناد کرد و همچنین می توان به تفاسیر علوم مختلف در همخوانی با قانون جذب اشاره نمود.
   اگر به دنبال این همخوانی ها هستید می توانید به سراغ آیات قرآن و مباحث فیزیک کوانتومی بروید. مباحثی مانند موج-ذره ای، جهان انرژی و همبستگی جرم و انرژی که مطالعه آن ها می تواند راهگشا باشد.
   همچنین توصیه می کنم کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم اثر شعبان طاووسی (کابوک) را در این راستا مطالعه فرمایید.
   موفق باشید.

   پاسخ
 • ژوئن 5, 2018 در 2:04 ب.ظ
  پیوند یکتا

  سلام و درود بر شما

  مقاله آموزشی خیلی خوبی بود از مطالعه آن واقعا لذت بردم.

  امیدوارم همیشه مقالات آموزشی خوب تون به صورت منظم تولید بشه تا بتونیم ازش نهایت استفاده رو ببریم.

  با ارزوی موفقیت و کامیابی برای شما و تیم قدرتمند تون.

  پاسخ
  • ژوئن 6, 2018 در 12:02 ب.ظ
   پیوند یکتا

   سلام خدمت شما همراه گرامی
   از همراهی و انرژی مثبت شما سپاسگزاریم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم در آینده نیز رضایت شما عزیزان را جلب نماییم.
   بهترین ها را برای شما آرزومندیم.

   پاسخ
 • مارس 7, 2018 در 9:14 ب.ظ
  پیوند یکتا

  درودی مهرآمیز برشما دوستداران کتاب❤🌹امکانش هست یه کتاب که با استدلالهای علمی قانون جذب و ارتعاشات مغز رو به اثبات رسونده باشه به ایمیلم معرفی کنید سپاسگزارم از مطالب پویا و سازنده تون🌺

  پاسخ
  • مارس 8, 2018 در 6:31 ب.ظ
   پیوند یکتا

   سلام خدمت شما کاربر عزیز و گرامی
   پاسخ به ایمیل شما ارسال شد.
   از انرژی مثبت شما متشکریم و بهترین ها را برای شما آرزومندیم.

   پاسخ
 • ژانویه 12, 2018 در 11:17 ب.ظ
  پیوند یکتا

  بسیار مطلب جذاب و جالبی بود.
  ممنون

  پاسخ
  • ژانویه 12, 2018 در 11:43 ب.ظ
   پیوند یکتا

   نظر لطف شماست. از انرژی مثبتی که به ما می دهید، سپاسگزاریم.
   موفق باشید.

   پاسخ
 • دسامبر 13, 2017 در 1:02 ب.ظ
  پیوند یکتا

  سلام بسیار ممنونم مطلب فوق العاده مفیدی بود
  با تشکر فراوان

  پاسخ
  • دسامبر 14, 2017 در 12:01 ق.ظ
   پیوند یکتا

   سلام خدمت شما همراه گرامی
   رضایت و خشنودی شما موجب دلگرمی ماست.
   موفق باشید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *